دستگاه سم زدایی

دستگاه سم زدایی

ریشه سم زدایی به بیش از 5000 سال قبل و به طب سنتی هند باز میگردد که در این طب از نمک دریا برای جذب تا خالصی های موجود در بدن استفاده می کردند. در زمان رومی ها نیز همین کار در هر دو روش اسمز و یونیزاسیون در حمام های عمومی انجام می دادند.

از طریق انتشار مواد از غلظت های پایین ( در بدن) به غلظت های بالاتر (نمک)، ناخالصی ها دفع می شود.

در روش های مختلف طب سنتی و طب کل نگر، همگی رویکردی مشابه در پاکسازی بدن دارند. امروزه ازدحام جمعیت، کارخانجات فراوان، عدم دسترسی به غذاهای سالم و تازه، آب و هوای آلوده و حمل ونقل مواد غذایی از دوردست ها و مواد نگهدارنده درورن آنها، نور ناکافی، تشعشعات مختلف، ذرات فلزات سنگین معلق در هوا و آب و غذا، تاثیر منفی داروهای شیمیایی، باعث بروز انواع بیماری،  خستگی مفرد، اختلال در خواب و حافظه، بیماریهای عصبی و عضلانی شده و به تغبیر ساده تر اتحاد بدن را دچار اختلال کرده اند. در چنین شرایطی احساس نیاز بیشتری به سم زدایی و پاکسازی در بدن می باشد.

یون های مضر ناشی از عوامل فوق، در داخل یا خارج از بدن برای مدت زمان طولانی باقی خواهند داشت و باعث بیماریهای مزمن مختلف می شوند. این دستگاه از طریق برنامه های کامپیوتری از پیش تعیین شده و استانداردهای بین المللی، بدن را از یون های مضر پاکسازی میکند.

دستگاه پاکسازی بدن

دستگاه سم زدایی بادی دوکس