مطالب توسط

دستگاه سم زدایی

دستگاه سم زدایی ریشه سم زدایی به بیش از 5000 سال قبل و به طب سنتی هند باز میگردد که در این طب از نمک دریا برای جذب تا خالصی های موجود در بدن استفاده می کردند. در زمان رومی ها نیز همین کار در هر دو روش اسمز و یونیزاسیون در حمام های عمومی […]