15,000 تومان19,000 تومان

فیزیوتراپی و توان بخشی

استرپ کشی

16,000 تومان28,000 تومان
حراج!
350,000 تومان
حراج!
حراج!

ابزار چوبی ماساژ

استیک ماساژ دلفینی چوبی

180,000 تومان

فیزیوتراپی و توان بخشی

تخته استپ ورزشی

120,000 تومان