تخت ماساژ آبی آکوا

  • دوش ویشی با 6 جت
  •  میز مرطوب با ارتفاع قابل تنظیم برقی
  •  تشک آب
  •  سمپاش دستی
  • سطح گرمایش
  •  رنگ درمانی حمام بخار

امکان بازدید حضوری از این محصول در فروشگاه سوراطب فراهم است . برای اطلاع از نشانی فروشگاه ما ← اینجا را مشاهده بفرمایید .

برای اطلاعات بیشتر از اینجا تماس بگیرید