ماساژور تفنگی سرد و گرم

5,800,000 تومان

 • دارای 5 سری ماساژ  ، مناسب برای کل بدن

 • دارای  دو حالت سرعت

 • رفع کوفتگی عضلات و ماهیچه ها

 • کاهش وزن

 • بهبود روند ترمیم بافت

 • دارای تکنیک ضربه درمانی

 • تقویت گردش خون

 • تسکین سیاتیک

 • ریکاوری عضله ها 

 • بهبود خواب

 • گرم کردن عضله ها پیش و پس از ورزش