دستگاه پلاژن سه هندپیس گرید A

18,500,000 تومان

دارای هندپیس اکسیژنو، اولتراسند و آراف

4 آمپر

24 ولت