دستگاه پلاژن سه هندپیس گرید A

14,000,000 تومان

دارای هندپیس اکسیژنو، اولتراسند و آراف

4 آمپر

24 ولت