دستگاه اکسیژن‌سنج خون (پالس اکسیمتر)

220,000 تومان