هیر فیلر دکتر سی وای جی Hair Filler

1,550,000 تومان

تغذیه، تحریک و احیای فولیکول های مو

افزایش تراکم و ضخامت مو

قطع ریزش مو

آزاد سای رطوبت محبوس در سلول های پوست

حجم: 1 سی سی

تولید شرکت کارژن کره جنوبی

دارای لیبل وزارت بهداشت و تاییده CE اروپا

بدون هیچ گونه مواد نگه دارنده